Arhive kategorija: Kabineti i ormani

Kabineti i ormani za spoljašnju i unutrašnju montažu

ORMANI KDS ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU

Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema
više informacija možete naći  ovde

 • Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT
 • Više varijanti veličina omogućava racionalno iskorišćenje prostora
 • Različiti tipovi postolja omogućavaju i unutrašnju montažu ormana
 • Izrađuju se od poliestera i ABS ojačanih staklenim vlaknima
 • Samogasivost prema standardu UL-94
 • Visoka otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare
 • Indeks zaštite IP44

ORMANI KDS ZA UNUTRAŠNjU MONTAŽU

Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema

 • Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT
 • Izrađuju se od čeličnog lima, u boji RAL 7032
 • Mogućnost plombiranja
 • Brava sa univerzalnim ključem
 • Ugao otvaranja vrata veći od 120°
 • Ormani za smeštaj aktivne opreme imaju otvore za ventilaciju
 • Svi ormani imaju sabirnicu uzemljenja

IZVODNI TELEFONSKI ORMAN – ITO

Izvodni ormani na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije

 • Unutrašnja montaža na zid ili u zid
 • Mogu se koristiti kao razvodni spratni ormani
 • Montažna ploča
 • Brava sa univerzalnim ključem
 • Izrađeni od čeličnog lima
 • Letvice 10X2 VS standard i 10X2 i 20X2 VS kompakt
 • Atestirani

 
ORMAN ZA MERNO – REGULACIONI SET

 • Orman KMRS G4 je orman namenjen za smeštaj merno – regulacionog seta za individualne potrošače
 • Izrađen je od čeličnog lima debljine 0,8 mm
 • Orman se sastoji od kućišta, konzole, vrata sa šarkama i bravom
 • Jednostavna i brza demontaža kućišta ormana
 • Brava sa univerzalnim ključem ili sa prorezom za odvrtač
 • Otvori za uvođenje gasne instalacije nalaze se na donjem i bočnom delu kućišta ormana
 • Na vratima se nalaze ventilacioni otvori i otvor za očitavanje merača