Arhive kategorija: Proizvodi

Vojni program

Rad Pupin Telecom AD na proizvodnji sredstava NVO zasnovan je na proizvodnji taktičkih radio uređaja namenjenih za opremanje MO i VS, koji su verifikovani kao domaći proizvodi nastali u domaćim kapacitetima a na osnovu prenosa proizvodnje od strateškog partnera MO Thales Communications And Security. Detalji, osposobljavanja za proizvodnju i verifikacija proizvodnih resursa su bili predmet faze izrade predserije i sadržani su u dokumentaciji koja je u posedu MO. U daljem tekstu će biti dat samo osnovni prikaz uređaja koji se kao NVO proizvode u Pupin Telecom AD.

Radio uređaj TRC 9105-3, ručni, VVF opsega, snage 2 W

9105TRC 9105-3 je ručni, primopredajni, softverski definisan radio-uređaj VVF opsega male snage, namenjen za održavanje jednokanalne radio-veze i prenos govora i korisničkih podataka u mestu ili pokretu.

TRC 9105-3 je softverski definisan ručni primopredajnik u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi).

TRC 9105-3 omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9105-3 obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

 

Radio uređaj TRC 9210-3, prenosni, VVF opsega, SNAGE 10 W

TRC 9210-3 je prenosni, primoredajni, softverski definisani radiouređaj VVF opsega male snage. Namenjen za održavanje radio-veze na kraćim odstojanjima u poljskim uslovima rada u mestu i pokretu za prenos govora i podataka.

TRC 9210-3 je softverski definisan primopredajnik u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi), sa izlaznom snagom od 5/10 W.

9210TRC 9210-3 omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9210-3 omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).

TRC 9210-3 obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

 

Radio uređaj TRC 9310-3A, prevozni, VVF opsega, snage 50 W

TRC 9310-3A je prevozni, predajni softverski definisan radio uređaj VVF opsega, sa izlaznom snagom od 5 ili 50 W. Namenjen je za održavanje radio veze u poljskim uslovima za prenos govora i podataka u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 h/s (skokova u sekundi).

9310-3aTRC 9310-3A omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9310-3A omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).

TRC 9310-3A obezbeđuje funkciju samotestiranja pri inicijalizaciji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.

TRC 9310-3A je u svim karakteristikama isti kao TRC 9210-3, s tim da umesto mo­guć­nosti izbora izlazne snage 5/10W, uređaj ima mogućnost izbora snage 5/50W.

 

Radio uređaj TRC 9310-3C, prevozni, VVF opsega, snage 2×50 W

TRC 9310-3C je prevozni primopredajni softverski definisan radio uređaj VVF opsega sa izlaznom snagom od 5/2×50 W, namenjen za održavanje radio-veze u poljskim uslovima u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 87,975 MHz koji ima mogućnost generisanja i memorisanja 2320 radnih frekvencija. Uređaj ima mogućnost frekvencijskog skakanja do 300 hop/s (skokova u sekundi).

9310-3cTRC 9310-3C omogućava prenos glasa (analogni režim bez zaštite i digitalni sa zaštitom), prenos podataka (asinhroni modemski i asinhroni paketski) i GPS pozicioniranje sa simpleks režimom rada.

TRC 9310-3C omogućava rad u sledećim režimima: Analog Fixed Frequency (AFF), Scanning of a set of analog fixed frequencies (SCAN), Digital Fixed Frequency (DFF), Fast Frequency Hopping (FH), Orthogonal Fast Frequency Hopping (ORTHO), Free-Channel Search (FCS), MIXed (MIX) : Automatic choice of FH or FCS mode according to the jamming presence level (% of hop band jammed).
TRC 9310-3C obezbeđuje proceduru interne provere funkcinisanja pri inici­ja­li­za­ci­ji, kao i mogućnost brzog brisanja memorisanih podataka.
Osnovnu konfiguraciju TRC 9310-3C čine 2 komada TRC-9210-3 i dva pojačavačka modula od po 50W.

Optički moduli

OPTIČKI MODULI ZA SPOLjNU MONTAŽU

 • Namenjeni za optičke razdelnike za spoljnu montažu i PON i strukturama WAN mreža
 • Dva tipa optičkih modula: KONEKTORSKI I MODUL ZA NASTAVLjANjE
 • Modula sa konektorima obezbeđuje fleksibilnost, jer se svako vlakno može prespajanjem preusmeriti
 • Modula za nastavljanje ostvaruje krutu vezu  vlakno- na – vlakno
 • Montiraju se u ormane od poliestera, čija veličina zavisi od kapaciteta i konfiguracije
 • Opremljeni splajs kasetom R40 ( radijus savijanja optičkih vlakana 40mm )
 • Organizovano vođenje i zaštita cevčica dolaznog kabla
 • Držači zabravljuju module, tako da ostaju u svojim vođicama i u slučaju vibracija
 • Zaštitni poklopac sa zaptivanjem štiti vlakna od glodara i ostalih mehaničkih oštećenja
 • Moduli su smešteni pod uglom od 14° u kanalu, tako da se kondenzovana voda sliva u zadnji deo kanala

OPTIČKI MODUL ZA UNUTRAŠNjU MONTAŽU

 • Idealan za optičke razdelnike velikog kapaciteta
 • Kapacitet do 12 optičkih konektora tipa E2000, SC, ST, FC, LC ili 6 SC Duplex
 • Konektori tipa E2000, SC, FC i LC  u  PC i APC 8° verzijama
 • Dimenzije ( visina x širina )  3HE x 8TE
 • Upotreba u rekovima 19” visine 3HE,  maksimalno 10 modula u reku
 • Integrisana splajs kaseta R30
 • Tip adaptera i pigtail-ova se ugrađuje po izboru
 • Moguće spajanje monomodnih i multimodnih vlakana
 • Širok asortiman dodatne opreme

OPTIČKI RAZDELNIK

 • Namenjen za završavanje većeg broja optičkih kablova
 • Smešten u kabinetu sa 19” obrtnim ramom visine 39HE ( 1HE= 44,45mm )
 • Maksimalna visina kabineta 42HE za kapacitet  720 optičkih vlakana
 • Jedinični set opreme za 120 optičkih vlakana je visine 6HE
 • Za manje kapacitete mogućnost smeštaja u obrtne zidne ormane
 • Kablovi se završavaju na optičkim modulima za unutrašnju montažu sa 12 konektora
 • Širok asortiman tipa konektora
 • Organizovano vođenje dolaznih i prespojnih kablova ( patchcord-ova ) obezbeđuje dozvoljene radijuse savijanja vlakana
 • Mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta
 • Mogućnost smeštaja u kabinete po ETSI standardu

SPLAJS KASETE

 • Obezbeđuje smeštaj spojeva i rezerve optičkih vlakana
 • Radijus savijanja optičkih vlakana  30mm ( R30 ) i 40mm ( R40 )
 • Ugradnja različitih tipova nosača splajsova ( Fujikura, ANT, …. )
 • Mogućnost slaganja i međusobnog povezivanja šarkama
 • Jednostavan pristup vlaknima u svakoj kaseti zahvaljujući fleksibilnim šarkama
 • Mogućnost uvođenja cevčica sa četiri strane
 • Pojedinačno rasterećenje optičkih vlakana
 • Prostor za smeštaj minimum 1,5m rezerve svakog vlakna
 • Prostor za smeštaj vlakana koja nisu splajsovana
 • Širok asortiman dodatnog pribora omogućava univerzalnu primenu

Optički paneli

UNIREK 19” 1HE i 2HE

 • Opremljen splajs kasetom R40
 • Visina  1HE  i  2HE
 • Konektori  FC/PC, SC/PC, SC/APC, E2000/PC i E2000/APC
 • Kapacitet  24, 48 i 72 optička vlakna

 

PANEL  19”  1HE

 • Opremljen splajs kasetom  R30
 • Visine  1HE
 • Konektori FC/PC, SC/PC, SC/APC, E2000/PC i E2000/APC
 • Kapacitet 24 optička vlakna

 

Optičke spojnice

Idealne za nastavljanje i račvanje optičkih kablova u podzemnoj i vazdušnoj mreži

 • Primena splajs kaseta različitih radijusa savijanja optičkih vlakana
 • Izbor uvodnika kablova: termoskupljajuće cevi ili držači kablova
 • Sistem zaptivanja  –  zaptivanje i zabravljivanje
 • Materijal spojnice isti kao materijal kablova ( visokokvalitetni polietilen otporan na slanu vodu, alkalnu zemlju, gljivice i bakterije )
 • Zbog svoje kompaktne konstrukcije apsolutno su nepropusne za vodu ( IP68 ) zako da se mogu primenjivati na dubini do 6m
 • Primena u okviru temperaturnog opsega  -20°C do +60°C
 • Veliki asortiman pribora

PREDNOSTI

FLEKSIBILNOST

Zahvaljujući držačima kabla, omogućena je brza i jednostavna montaža spojnica bez upotrebe alata, kao i zamena kabla bez potrebe za zamenom cele instalacije. Što je najvažnije, moguća je upotreba neograničen broj puta.
JEDNOSTAVNO I SIGURNO ZATVARANjE

Optičke spojnice je moguće ponovo otvarati bez zamene zaptivnih prstenova. Sistem zatvaranja omogućava istovremeno zatvaranje i zaptivanje optičke spojnice. Plastična obujmoca ojačana staklenim vlaknima omogućava ponovno otvaranje i zatvaranje bez upotrebe alata. Sve spojnice imaju ventil za ispitivanje zaptivenosti nakon montaže. Moguće je uzemljenje širmovanih kablova.
RASTEREĆENjE I VOĐENjE KABLOVA

Prostor za smeštaj rezerve optičkog kabla i pričvršćenje centralnog rasteretnog elementa

TIPOVI SPOJNICA

OPTIČKA SPOJNICA – TIP  RM

Omogućava nastavljanje  “ kabl na kabl “ ili račvanje kablova do 144 optičkih vlakana.
Organizovano vođenje kablova sa prostorom za smeštaj rezerve cevčica i mogućnošću pričvršćenja centralnog rasteretnog elementa za svaki kabl. Zahvaljujući držačima kabla može biti ponovo upotrebljena.
Mogućnost ugradnje dva tipa splajs kaseta i dva načina vođenja kablova.
OPTIČKA SPOJNICA – TIP  FL

Omogućava nastavljanje kabla FITL  “ Fiber In The Loop “ sa račvanjem, bez odsecanja, do 288 optičkih vlakana.
Organizovano vođenje kablova sa prostorom za smeštaj rezerve cevčica i mogućnošću pričvršćenja centralnog rasteretnog elementa za svaki kabl. Zahvaljujući držačima kabla može biti ponovo upotrebljena.
Mogućnost ugradnje dva tipa splajs kaseta i dva načina vođenja kablova.
OPTIČKA SPOJNICA  –  TIP  LC

Omogućava nastavljanje  “ kabl na kabl “ ili račvanje kablova do 72 optička vlakna.
Opremljena je splajs kasetom R40 i termoskupljajućim cevima. Osnovna prednost je visok kvalitet, jednostavna primena i brza montaža uz nisku cenu.

Kabineti i ormani za spoljašnju i unutrašnju montažu

ORMANI KDS ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU

Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema
više informacija možete naći  ovde

 • Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT
 • Više varijanti veličina omogućava racionalno iskorišćenje prostora
 • Različiti tipovi postolja omogućavaju i unutrašnju montažu ormana
 • Izrađuju se od poliestera i ABS ojačanih staklenim vlaknima
 • Samogasivost prema standardu UL-94
 • Visoka otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare
 • Indeks zaštite IP44

ORMANI KDS ZA UNUTRAŠNjU MONTAŽU

Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema

 • Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT
 • Izrađuju se od čeličnog lima, u boji RAL 7032
 • Mogućnost plombiranja
 • Brava sa univerzalnim ključem
 • Ugao otvaranja vrata veći od 120°
 • Ormani za smeštaj aktivne opreme imaju otvore za ventilaciju
 • Svi ormani imaju sabirnicu uzemljenja

IZVODNI TELEFONSKI ORMAN – ITO

Izvodni ormani na mestu koncentracije kućne telefonske instalacije

 • Unutrašnja montaža na zid ili u zid
 • Mogu se koristiti kao razvodni spratni ormani
 • Montažna ploča
 • Brava sa univerzalnim ključem
 • Izrađeni od čeličnog lima
 • Letvice 10X2 VS standard i 10X2 i 20X2 VS kompakt
 • Atestirani

 
ORMAN ZA MERNO – REGULACIONI SET

 • Orman KMRS G4 je orman namenjen za smeštaj merno – regulacionog seta za individualne potrošače
 • Izrađen je od čeličnog lima debljine 0,8 mm
 • Orman se sastoji od kućišta, konzole, vrata sa šarkama i bravom
 • Jednostavna i brza demontaža kućišta ormana
 • Brava sa univerzalnim ključem ili sa prorezom za odvrtač
 • Otvori za uvođenje gasne instalacije nalaze se na donjem i bočnom delu kućišta ormana
 • Na vratima se nalaze ventilacioni otvori i otvor za očitavanje merača