Arhive kategorija: Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

KORISTE SE ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA VOZILA, PEŠAKA, TRAMVAJA KAO I ZA SIGNALE ZA OGRANIČENjE BRZINE

 • PREČNICI SOČIVA 210 mm I 300 mm
 • IZVOĐENjE SA LED MODULIMA ILI SIJALICOM E27
 • SMANjENA POTROŠNjA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA UPOTREBOM LED MODULA
 • RAZLIČITI TIPOVI LANTERNI U ZAVISNOSTI OD DIMENZIJA, NAMENE I VRSTE SIMBOLA
 • STEPEN ZAŠTITE KUĆIŠTA IP54
 • MODULARNI KONCEPT
 • JEDNOSTAVNA MONTAŽA I ODRŽAVANjE
 • IZRAĐENE U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA  EN 12368
 • TELA LANTERNI SU ATESTIRANA ( 001472/2003 – 1 ZA PREČNIK SOČIVA 210 mm I 001125/2004 – 0 ZA PREČNIK SOČIVA 300 mm )

OPIS

Svetlosna signalna oprema je izrađena na modularnom principu, što omogućava jednostavno kombinovanje boja, veličina i tipova sočiva.
Osnovni delovi lanterni ( telo, poklopac, vrata i sočivo ) su izrađeni od polikarbonata.
Koriste se za regulaciju saobraćaja vozila, pešaka, tramvaja, za brzinske signale, kao skretač ( strelice ) i slično u zavisnosti od broja modula i vrste simbola na sočivu.
TIPOVI LANTERNI :

 • jednodelna lanterna
 • dvodelna ( pešačka ) lanterna
 • trodelna ( vozačka ) lanterna sa svim mogućim kombinacijama strelica
 • dvodelne i trodelne lanterne za tramvaje
 • kombinovana lanterna ( 210 mm i 300 mm )

Svi tipovi lanterni mogu biti opremljeni sa LED modulima ili sijalicama E27 u kombinaciji boja po želji.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Delovi od plastične mase omogućavaju potpunu otpornost na koroziju, a konstrukcija omogućava veliku čvrstinu i robusnost.
 • Velika tačnost izrade i korišćenje zaptivne gume daje potpunu hermetičnost lanterni, a prirodna cirkulacija vazduha sprečava kondenzaciju vlage.
 • Ožičenje i pomoćna oprema su standardni.
 • Održavanje lanterni je olakšano zbog potpune zamenjivosti delova.
 • Uz lanterne se može isporučiti kontrastna tabla koja omogućava lakšu uočljivost svetlosnih signala. Kontrastne table se izrađuju za sve tipove lanterni u zavisnosti od prečnika sočiva. Konntrastne table se isporučuju na zahtev kupca.