Arhive kategorija: SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije

SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije

Osnovna namena sistema SIKUB je daljinska kontrola i upravljanje brojilima električne energije koja se koriste u elektrodistributivnoj mreži. Sistem SIKUB omogućava i upravljanje potrošnjom električne energije.
Sistem je koncipiran kao višeslojni mrežni sistem koji se sastoji od višenamenskih potrošačkih brojila električne energije sa PLC modulom za eksternu komunikaciju, koncentratora  smeštenih u distributivnim trafo stanicama i kontrolnog centra  smeštenog u Kontrolnom centru Elektrodistribucije.

ARHITEKTURA SISTEMA

 • KONTROLNI CENTAR
 • KONCENTRATOR
 • PLC MODEM I BROJILA

KONTROLNI CENTAR

ARHITEKTURA:

 • Server sistema;
 • Server baze podataka;
 • Radne stanice – terminali;
 • Jedinica neprekidnog napajanja;
 • GPRS modemi za spregu sa mrežom koncentratora.

FUNKCIJE:

 • Prikupljanje podataka sa koncentratora
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka o Izmerenim veličinama sa svih koncentratora;
 • Daljinsko programiranje brojila
 • Daljinsko programiranje tarife,
 • Daljinsko postavljanje datuma i vremena na koncentratorima i brojilima;
 • Daljinsko uključenje/isključenje potrošača
 • Kreiranje izveštaja
 • Dnevni izveštaj o stanju mreže;
 • Evidencija svih isključenih potrošača;
 • Bilans energije.

ARHITEKTURA KONCENTRATORA

 • Osnovne komponente koncentratora:
 • Komunikacioni kontroler
 • PLC modem
 • GPRS modem

Osnovne komponente komunikacionog kontrolera

 • Procesor MPC860TZP
 • Memorija SDRAM, FLASH, EPROM.

Interfejsi:

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe
 • RS232 ka host računaru
 • 100/10Mb/s Eternet

OSNOVNE FUNKCIJE KONCENTRATORA

 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila period prikupljanja podataka max 60min, period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa izabranih brojila (grupe brojila) period prikupljanja podataka max 60min; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o dnevnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 72 h;
 • Automatsko prikupljanje i memorisanje podataka sa svih brojila o mesečnoj potrošnji; period čuvanja u koncentratoru min 12 meseci;
 • Prikupljanje i prosleđivanje Centru upravljanja trenutnih vrednosti izmerenih veličina i parametara brojila;
 • Podešavanje parametara brojila.

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE
PRENOS PODATAKA:

 • Od potrošačkog brojila do koncentratora pomoću PLC modema putem postojeće NN distributivne mreže.
 • Od kontrlnog centra do koncentratora pomću GPRS modema putem mobilne telefonske mreže.

 

GPRS

 • IP komunikacija koncentrator-kontrolni centar,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modem DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

 

 • PLC
 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi.

Elektromagnetna kompatibilnost:

 • Otporan na niskofrekventno zračenje koje se javlja u trafo stanicama