Arhive kategorija: RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

Sistem za daljinski nadzor i upravljanje jednom ili grupom svetiljki omogućava racionalniju i ekonomičniju eksploataciju uličnog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica i raskrsnica. Sistem je organizovan tako da se iz jednog centra može kontrolisati kompletno osvetljenje koje pripada datom sistemu. Operater ima mogućnost da preko korisničkog interfejsa definiše vreme uključenja i isključenja jedne ili grupe grupe svetiljki, definiše nivo osvetljenja i prikuplja informacije o trenutnom stanju svetiljki.

SISTEM NUDI

UPRAVLjANjE

 • Programsko uključenje i isključenje jedne ili grupe svetiljki
 • Redukcija svetlosnog fluksa

NADZOR

 • Prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki
 • Prikaz stanja sistema javnog osvetljenja

FUNKCIJE RAS-a u zavisnosti od instaliranog BALASTA

JEDNOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,

DVOSTEPENI BALAST:

 • programsko uklj/isklj postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • redukcija svetlosnog fluksa sa 100%-50%,

ELEKTRONSKI BALAST:

 • programsko uklj./isklj. postojećih svetiljki,
 • prikaz statusa jedne ili grupe svetiljki,
 • kontinualna regulacija svetlosnog fluksa

KONTROLNI CENTAR
ARHITEKTURA

Server (baza podataka, serverska i korisnička aplikacija)

FUNKCIJE:

 • Ostvarivanje korisničkog interfejsa
  Konfigurisanje sistema;
  Daljinsko programiranje koncentratora:
 •  programiranje parametara osvetljenja,
 •  postavljanje datuma i vremena na koncentratorima;

Daljinsko upravljanje UMS-om:

 •  uključenje / isključenje određene svetiljke,
 •  uključenje / isključenje grupe svetiljki;

Nadzor koncentratora i UMS-a:

 • automatsko prikupljanje i čuvanje podataka o radu,
 • kreiranje izveštaja o stanju mreže i evidencija svih neispravnih svetiljki;

Statistika rada sistema;
Praćenje rada sistema:

 • beleženje svih događaja, alarma, kreiranje izveštaja.

KONCENTRATOR
ARHITEKTURA

 • Komunikacioni kontroler; PLC modem; GPRS modem.

FUNKCIJE

Autonomno upravljanje trasom:

 • nezavisno automatsko uključenje i isključenje,
 • regulacija snage,
 • očitavanje statusa duž trase

Komunikacija sa serverom:

 • kalendar, vreme,
 • scenario po kome svetiljkerade,
 • preuzimanje prikupljenih podataka sa trase;
 • Komunikacija sa PLC modemima svetiljki;
  Očitavanje električnog brojila.

INTERFEJSI

 • RS485/RS232 ka brojilu merne grupe;
 • RS232 ka host računaru;
 • 100/10Mb/s Eternet.

UPRAVLjAČKI MODUL SVETILjKE

ARHITEKTURA

 • Upravljački blok; Prekidački blok; PLC modem; Balast.

PLC
Uključenje / isključenje svetiljke

 • preko jednostepenog balasta,
 • preko dvostepenog balasta,
 • preko elektronskog balasta.

Regulacija nivoa svetlosnog fluksa;
Merenje struje svetiljke.

 • ELEKTRONSKI BALAST
 • Startovanje (propaljivanje svetiljke);
 • Ograničenje struje;
 • Korekcija faktora snage (0.99).

KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE

GPRS

 • IP komunikacija KC- KONCENTRATOR,
 • moguća ethernet nadogradnja,
 • GPRS modemi DKTSky 200 (isporučenih preko 15.000 jedinica),
 • QUAD-band 850/900/1800/1900 Mhz,
 • GPRS multi-slot klasa 10,
 • prijem do 57,6 Kb/s, predaja do 28,8 Kb/s,
 • osetljivost – 107 dBm,
 • proširen temperaturni opseg od -30°C do +80°C,
 • izlazna snaga: Klasa 4 (2W); Klasa 1 (1W).

PLC

 • YITRAN IT800D modem čip,
 • DCSK modulacija proširenog spektra,
 • CENELEC A/B,
 • CSMA/CA sa specifičnim back-off algoritmom,
 • FEC i CRC-16,
 • brzina komunikacije do 2,5 Kb/s,
 • proširen temperaturni opseg od -40°C do +85°C,
 • maksimalna snaga 3W,
 • sigurno i dokazanao rešenje u praksi..

PRENOS PODATAKA

Kontronlni centar – Koncentrator
preko GSM/GPRS modema – posredstvom postojeće mobilne mreže
Koncentrator – Učesnički Modul Svetiljke
preko PLC modema – posredstvom postojeće NN mreže