Arhive kategorija: KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku.

ARHITEKTURA

KONTROLNI CENTAR:

  • komunikacioni modul GPRS/GSM
  • aplikativni softver
  • baza podataka.

UREĐAJ ZA KONTROLU LINIJE –  KOLOS

1. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja umesto postojećih uređaja za upravljanje  linijom javnog osvetljenja (MTK,  RTK, fotorele, uklopni sat) i vrši funkciju nadzora i upravljanja  linijom javnog osvetljenja

FUNKCIJE:

  • Programsko uključenje/isključenje napajanja linije javnog osvetljenja
  • Nadzor napajanja linije Javnog Osvetljenja; (uređaj periodično proverava napon svake inije i stanje javlja serveru periodično ili trenutno u slučaju promene statusa);
  • Tabelaran prikaz trenutnog stanja linija Javnog Osvetljenja;
  • Tabelaran prikaz istorije rada linija Javnog Osvetljenja;
  • Automatsko praćenje obdanice.

2. Instalira se u razvodni orman javnog osvetljenja između MTK prijemnika i relea i vrši funkciju nadzora efektivnosti MTK uređaja

FUNKCIJE:

  • Upravljanje Javnim Osvetljenjem pomoću MTK je nepouzdano zbog nedostatka povratne informacije o efektivnosti MTK komande i stanju napojnih linija Javnog Osvetljenja. Uređaj za kontrolu linije (KOLOS) nadzire rad MTK uređaja i u slučaju neizvršenja MTK komande na zahtev operatera preuzima upravljanje nad linijama javnog osvetljenja i dovodi osvetljenje u željeno stanje.