Arhive kategorija: Izgradnja pristupnih TT mreža

Izgradnja pristupnih TT mreža

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo.

IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA:

 • Pozicioniranje gradilišta;
 • Određivanje mesta skladišta;
 • Zatrpavanje položenih kablova;
 • Obeležavanje gradilišta saobraćajnim znacima;
 • Kvalitetno izvođenje radova u predviđenom roku;
 • Trasiranje;
 • Radove na razbijanju betona i asfalta;
 • Zemljane, zidarske, betonske i armiračke radove;
 • Izradu kablovskih okana;
 • Popravku trotoara i kolovoza;
 • Polaganje kablova u iskopani rov;
 • Provlačenje kablova;
 • Uvlačenje kablova u kanalizaciju;
 • Izgradnju prelaza kabla saobraćajnica;
 • Izradu nastavaka i izvoda;
 • Završavanje kablova na glavnom razdelniku;
 • Završna električna merenja;
 • Završne radove;
 • Prebacivanje pretplatnika;
 • Izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja.

Primenjuju se zaštitne mere pri polaganju i montaži kablova.

PUPIN TELECOM AD sklapa i ugovore o investicionom redovnom održavanju izgrađenih telekomunikacionih mreža.