Arhive kategorija: Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablova (žičanih i optičkih), mrežnog sastava višestruke namene izvedenih kao jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata sa mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu.
Pravilno osmišljen i isprojektovan strukturni kablovski sistem, instaliran u skladu sa važećim svetskim standardima, omogućava prenos podataka velikim brzinama, prenos upravljačkih signala, govora i slike, tako da na njega možete pored računara povezati i IP telefone, IP kamere za video nadzor, sistem za kontrolu prisupa i evidenciju radnog vremena ili integrisati sve sisteme automatskog upravljanja u svojoj poslovnoj zgradi (klimatizacija, osvetljenje, protiv požarni i protiv provalni sistem …).

Elementi SK su:

 • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
 • Telekominikacione utičnice
 • Konektori (RJ-45)
 • Spratni razdelnici (patch paneli)
 • Prespojni (patch) kablovi

Telekomunikacioni ormari

PUPIN TELECOM AD poseduje znanje, iskustvo i opremu da korisniku ponudi:

 • Projektovanje SKS
 • Montažu
 • Dokumentovanje izvedenog stanja
 • Merenje karakteristika i testiranje
 • Projektovanje se vrši prema standardima  za SKS.
 • Ugrađuje se oprema autorizovanih proizvođača  R&M i Nexans.
 • PUPIN TELECOM AD  je  1997.god. izgradio prvi strukturni kablovski sistem (SKS).