Arhive kategorija: Proces asembliranja PCB

PROCES ASEMBLIRANjA PCB

Proizvodni proces asembliranja PCB-a je projektovan za realizaciju prototipova, “O” serija, malih i malih srednjih serija višeg nivoa složenosti.To se odnosi i na ostale proizvodne procese, tako da su proizvodni nalozi za proizvode do 10.000 komada

Odelenje asembliranja PCB-a sa PCB-om iz programa digitalnih telefonskih centrala serije DKTS.

Proces serigrafskog nanošenja paste na PCB, pozicioniranja komponenti i lemljenja je podržan opremom za navedene količine i složenost. Stolovi za izradu prototipova i P&P automati

Lemljenje u konvejerskoj peći i talasno lemljenje, RoHS

Posebna pažnja se obraća na sistem međufazne kontrole, finalne kontrole i praćenja svih parametara  koji utiču na kvalitet. Sistem obeležavanja PCB omogućuje sledljivostprocesa i ustanovljavanje  grešaka, njihovu korekciju.

Proces međufazne vizuelne kontrole je opremljen uređajima, mikroskopom i automatom za vizuelnu kontrolu.

3D X – ray se koristi za komponente na kojima nije moguće izvršiti kontrolu vizuelno, BGA, QFN i kontrolu unutrašnjih slojeva PCB-a.

3D X – ray i primer dokumentacije koji se daje korisniku

hhhhhh

Za probne serije umeravanje komponenti se vrši na FBT sistemu, pre i posle veštačkog starenja u komorama

Eventualna reparacija PCB-a i završno funkcionalno testiranje vrši se na PDR-u i  HP ITBT sistemu.

Kompletan proces asembliranja i testiranja PCB podržavamo izradom potrebnih programa i adaptera.

Potencijalnim korisnicima naših usluga nudimo:

  • Podršku u definisanju funkcionalne specifikacije, tehničkih uslova, standarda i kvaliteta koji treba da budu ispunjeni
    Izradu idejnih rešenja, funkcionalnog dizajna, konstrukcionog rešenja kompletnog proizvoda u CAD-u, sa definisanim predlogom montaže
  • Dizajniranje prema zahtevima naručioca i usvajanje rešenja
  • Tehnoekonomsku analizu prema zahtevu narčioca
  • Realizaciju proizvodnog ciklusa do početka seriske proizvodnje