Arhive kategorija: Izgradnja

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablova (žičanih i optičkih), mrežnog sastava višestruke namene izvedenih kao jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata sa mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu.
Pravilno osmišljen i isprojektovan strukturni kablovski sistem, instaliran u skladu sa važećim svetskim standardima, omogućava prenos podataka velikim brzinama, prenos upravljačkih signala, govora i slike, tako da na njega možete pored računara povezati i IP telefone, IP kamere za video nadzor, sistem za kontrolu prisupa i evidenciju radnog vremena ili integrisati sve sisteme automatskog upravljanja u svojoj poslovnoj zgradi (klimatizacija, osvetljenje, protiv požarni i protiv provalni sistem …).

Elementi SK su:

 • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
 • Telekominikacione utičnice
 • Konektori (RJ-45)
 • Spratni razdelnici (patch paneli)
 • Prespojni (patch) kablovi

Telekomunikacioni ormari

PUPIN TELECOM AD poseduje znanje, iskustvo i opremu da korisniku ponudi:

 • Projektovanje SKS
 • Montažu
 • Dokumentovanje izvedenog stanja
 • Merenje karakteristika i testiranje
 • Projektovanje se vrši prema standardima  za SKS.
 • Ugrađuje se oprema autorizovanih proizvođača  R&M i Nexans.
 • PUPIN TELECOM AD  je  1997.god. izgradio prvi strukturni kablovski sistem (SKS).

Izgradnja pristupnih TT mreža

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo.

IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA:

 • Pozicioniranje gradilišta;
 • Određivanje mesta skladišta;
 • Zatrpavanje položenih kablova;
 • Obeležavanje gradilišta saobraćajnim znacima;
 • Kvalitetno izvođenje radova u predviđenom roku;
 • Trasiranje;
 • Radove na razbijanju betona i asfalta;
 • Zemljane, zidarske, betonske i armiračke radove;
 • Izradu kablovskih okana;
 • Popravku trotoara i kolovoza;
 • Polaganje kablova u iskopani rov;
 • Provlačenje kablova;
 • Uvlačenje kablova u kanalizaciju;
 • Izgradnju prelaza kabla saobraćajnica;
 • Izradu nastavaka i izvoda;
 • Završavanje kablova na glavnom razdelniku;
 • Završna električna merenja;
 • Završne radove;
 • Prebacivanje pretplatnika;
 • Izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja.

Primenjuju se zaštitne mere pri polaganju i montaži kablova.

PUPIN TELECOM AD sklapa i ugovore o investicionom redovnom održavanju izgrađenih telekomunikacionih mreža.

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

KDS

KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa kojima je usklađen i novi Zakon o telekomunikacijama. Kablovski distributivni sistem je projektovan i izgrađen u HFC (Hybrid Fiber-Optic Coaxial) tehnologiji. Pored usluga kablovske televizije, KDS omogućava korišćenje  dvosmernih širokopojasnih  servisa (Broadband Network). Naše mreže,  podrazumevaju upotrebu odgovarajuće opreme, koja je garancija vrhunskog kvaliteta.

KDS  “Tošin Bunar”, Beograd PRVA DVOSMERNA KDS MREŽA NA TERITORIJI SRBIJE

Kablovski Distributivni Sistem – KDS omogućava  provajderima da svojim korisnicima ponude sledeće servise:

 • Prenos većeg broja analognih televizijskih kanala, zemaljskih i satelitskih;
 • Prenos većeg broja FM (radio) kanala;
 • Najmanje jedan lokalni TV kanal;
 • Brzi pristup Interentu i prenos podataka (fast Internet);
 • Video na zahtev;
 • Pay per view video servis (PPV);
 • Teletekst;
 • Igrice na zahtev;
 • Protivpožarna i protivprovalna zaštita;
 • Telemetrija;
 • Telefonija (Voice over Cable).

Terminalni uređaji korisnika u dvosmernoj KDS:

 • Set Top Box  uređaj za prijem digitalnih TV programa;
 • Cable Modem kablovski modem za prenos podataka;
 • Multimedia Terminal Adapter uređaj za prenos podataka i telefonije