Arhive kategorija: Testiranje

LABORATORIJE

Akreditovane laboratorije u okviru kompanije PUPIN TELECOM AD:

 • Laboratorija za  pregled davača tarifnih impulsa i uklopnih časovnika koji se koriste u TT saobraćaju za postavljanje tarife
 • Laboratorija za  pregled osnovnih časovnika u sklopu digitalnih centrala javne i mobilne telefonije kod kojih se obračun vrši metodom zapisa podataka o pozivu
 • Laboratorija, verifikovana od strane RATEL-a, za ispitivanja i merenja u postupku kontrole usklađenosti telekomunikacionih mreža,sistema i sredstava sa propisanim standardima i za ispitivanja i merenja u postupku zehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija

PUPIN TELECOM AD poseduje kadrovske i tehničke mogućnosti za obavljanje sledećih tipova merenja i ispitivanja:

 • Merenje stabilnosti oscilatora sa tačnošću 10exp-12 – frekvencmetar HP 53132A i HP 55300 GPS Telecom Primary Reference
 • Merenje transmisionih karakteristika analognih dvožičnih priključaka (Z interfejs) – PCM-4 Wandel&Goltermann, Anritsu PCM Chanel Analyzer MS371A
 • Merenje karakteristika baznog ISDN-a ( U interfejs ) – Siemens ISDN U Analyzer K1404
 • Testiranje ISDN i No7 protokola – Sunrise Telecom Ghepardo Protocol Analyzer
 • Simuliranje parice – Consultronics DLS 200
 • Ispitivanje temperaturne stabilnosti u klima komori – Heraeus Votch VK II 04/1000
 • Laboratorijska merenja struje i napona – multimetar HP 34401A, laboratorijski izvor jednosmernog napajanja HP 6554A, laboratorijsko aktivno opterećenje HP 6050A
 • Transmisiono testiranje 2Mbit/s i analiza protokola V5.1 i V5.2 – Sunrise Telecom SunSet E20
 • Merenje oblika signala – osciloskopi Tektronix TDS 5052, TDS 744A, TDS 2024, TDS 340A, THS 720 i generator signala HP 33120A
 • Merenje saobraćaja TDM centrala na Z interfejsu i A interfejsu – simulatori poziva Anritsu EF 111A, Anritsu 106A i Anritsu EF 401