Izveštaji sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 10.11.2017

(17.11.2017)       Poštovani akcionari,

Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 10.11.2017. godine.

 

1. Izveštaj o bitnom događaju (održanoj ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara)

2. Izveštaj komisije za glasanje sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara Pupin TELECOM AD

3. Zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Pupin Telecom AD

4. Zapisnik sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Pupin Telecom AD – prilozi

Zvanični sajt Pupin Telecom AD