Slideshow shadow
autor urednik

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JUL 2016. godine

avgust 1, 2016 u rubrici Izveštaji NSL, Vesti autor urednik

(01.08.2016.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JUL 2016. godine.

autor urednik

Izveštaj sa Ponovljene XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.

jul 28, 2016 u rubrici Arhiva izveštaja, Vesti autor urednik

(28.07.2016.) Poštovani akcionari, Ponovljena Skupština akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd, Batajnički put br.23, zakazana za 22.07.2016. godine u 12h, u sali „Milutin Milankovi6″ nije održana

autor urednik

Ponovljena XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.god.

jul 11, 2016 u rubrici Arhiva izveštaja, Vesti autor urednik

(11.07.2016.) Poštovani akcionari, S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je Ponovljena XXIV sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. Ponovljena XXIV
pročitaj više

autor urednik

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JUN 2016. godine

jul 4, 2016 u rubrici Izveštaji NSL, Vesti autor urednik

(04.07.2016.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JUN 2016. godine.

autor urednik

Dopuna materijala za XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

jun 20, 2016 u rubrici Arhiva izveštaja, Vesti autor urednik

(20.06.2016.) Poštovani akcionari, Ovde možete preuzeti dopunu dokumenata koja prate održavanje XXIV SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA. Izveštaje ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god.( Izvestilac: Revizor), formular i punomoćje za glasanje možete preuzeti
pročitaj više

autor urednik

Informacija o objavi javnog oglasa za ponovljenu prodaju poslovnog objekta

jun 20, 2016 u rubrici Vesti autor urednik

(20.06.2016.) Poštovani, Postupajući po odredbama tačke 5.5. Izmenjenog korigovanog UPPR (Prodaja imovine) PUPIN TELECOM AD objavio je treći (ponovljeni) javni poziv za prodaju poslovnog objekta putem javne licitacije.