xDSL LE Spliteri za MDF

JEDNOPARIČNI ADSL2+ POTS SPLITERI

xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS 83-00(01)

xDSL LE Spliter 1×2 je oznaka serije jednoparičnih xDSL splitera za razdelničke sisteme, proizvedena i testirana u Pupin Telecomu prema najnovijim ETSI preporukama za xDSL splitere na strani centralne opreme provajdera (Local Exchange). xDSL LE Spliteri 1×2 se proizvode u varijantama za ADSL2+ ili ADSL2+/VDSL2, POTS ili ISDN, za različite tipove razdelnika, kao i u  varijantama sa ili bez dodatne linijske zaštite.

xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS83-00 (01) su jednoparični spliteri za ADSL/ADSL2/ADSL2+ servis (Anex A – POTS), namenjeni za ugradnju u razdelničke sisteme tipa VS83 proizvođača Reichle & De Massari.  Oznake modela (00 ili 01) definišu tip zaštite prema liniji. Model sa oznakom 00 je osnovni model bez  el. osiguranja, dok je model 01 sa integrisanim prenaponskim osiguranjem.

xDSL Spliteri 1×2 ADSL/POTS VS83-00 (01) se sastoje od spliterskog modula, kućista i opcionih elemenata za linijsku zaštitu (model 01). Na donjoj strani štampane ploče spliterskih modula nalaze se LINE priključci za liniju (sa kompozitnim signalom), a na gornjoj se nalaze TEL priključci (signal od tel. centrale za POTS servis). DSL konektor na zadnjem kraju splitera služi za povezivanje na ADSL sisteme (DSLAM, MSAN). Visoko propusni filter izmedju linijskog i DSL priključka sprečava prolaz NF komponente ka DSL strani.

Kućište splitera se sastoji od dva dela i izrađeno je od samogasive plastike, iz grupe V-0 prema UL94 standardu. Kućište je projektovano za pouzdanu zaštitu spliterskog modula i jednostavno vođenje ranžirne parice za ADSL signal. Pozlaćeni kontakti splitera omogućavaju pouzdanu vezu sa regletom uz minimalnu kontaktnu otpornost. Zahvajuljući profilisanom obliku kontaktnog dela, spliter može da se instalira samo na odgovarajući način i to isključivo u rastavne letvice R&M serije VS83.

U varijantama splitera sa integrisanim prenaponskim osiguranjem linije (model 01), tropolni gasni odvodnik sa kratkospojnikom obezbeđuje osnovnu prenaponsku zaštitu od spoljnih uticaja. Integrisano kontaktno pero obezbeđuje kontakt sa mehaničkim odvodom mase (MOM) instaliranog na regleti i obezbeđuje odvođenje prenapona preko konstrukcije razdelnika na sabirnicu za izjednačenje potencijala.

Preporuke, standardi i sertifikati:

 • ETSI TS 101 952-1  V1.1.1 (2009-06)
 • ITU-T preporuke serije G: G.992.1; G.992.3; G.992.5, Annex A
 • ITU-T preporuke serije K20 (2008-04), model 01
 • ETSI EN 300 019-1-1 V2.1.4 (2003-04), Class 1.2
 • ETSI EN 300 019-1-2 V2.1.4 (2003-04), Class 2.3
 • ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 (2009-11), Class 3.2
 • RATEL sertifikat br. 1-01-3454-1943/11

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Osnovne karakteristike (model 00 i 01):

 • Garantovana nominalna kontaktna otpornost (sa regletom) <25m oma
 • Odstupanje prelaznog otpora na habanje <5m oma
 • DC redna omska otpornost A prema B <50 oma
 • DC omska otpornost izolacije A prema B >5M oma
 • Unešeno slabljenje (1kHz) za Zr i 600 oma <1dB
 • Distorzija unešenog slabljenja (0,2 do 3,4kHz prema 1kHz)  <1dB
 • Povratno slabljenje (300 do 3400Hz) >14dB
 • Povratno slabljenje (3400 do 4000Hz) >8dB
 • Pad napona signala zvonjenja (25 i 50 Hz) <2Vrms
 • Unešeno slabljenje tarifnih impulsa (16KHz) <3dB
 • Nesimetrija prema masi (50 do 600Hz) na 600 oma >40dB
 • Nesimetrija prema masi (600 do 3400Hz) na 600 oma >46dB
 • Nesimetrija prema masi (3400 do 4000Hz) na 600 oma >40dB
 • Unešeno slabljenje DSL prema POTS  >55dB
 • Intermodulaciono izobličenje u POTS opsegu >60dB
 • POTS Izobličenje usled grupnog kašnjenja (200 do 4000Hz) <100μs
 • Temperatura skladištenja -25ºC do +55ºC
 • Radna temperatura  -5ºC do  +45ºC

Dodatne karakteristike prenaponske zaštite ( model 01):

 • Nazivni jednosmerni napon paljenja gasnog odvodnika (100V/s) 230V
 • Impulsna struja pražnjenja (8/20s) – nominalna, maksimalna 10kA, 20kA
 • Naizmenična struja pražnjenja – nominalna, maksimalna 10A, 20A
 • Naponski prag reagovanja dinamički (10/700s, Up=4kV) <620V
 • Vrema reagovanja prenaponske zaštite <500ns
 • Vreme reagovanja kratkospojnika (5A/230V) <1.5s

Podaci za naručivanje:
Oznaka serije                       Naziv                             Oznaka za naručivanje                Šifra

xDSL LE Spliter 1×2      ADSL/POTS VS 83-00       ADSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-00      466441

xDSL LE Spliter 1×2      ADSL/POTS VS 83-01       ADSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-01      480541

xDSL LE Spliter 1×2      XDSL/POTS VS 83-00       XDSL LE Spliter 1×2 POTS VS83-00      533173

Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF)

KABLOVSKI RAZDELNICI ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU

Spajanje kablova u elastičnom sistemu pretplatničke mreže

 • Mogućnost smeštaja letvica VS kompakt, VS standard i VS modular
 • Više varijanti veličina ormana i tipova letvica omogućava racionalno iskorišćenje prostora
 • Ormani su izrađeni od poliestera ojačanog staklenim vlaknima
 • Samogasivost V-0 prema standardu UL -94
 • Visoka otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare
 • Indeks zaštite ormana IP44 ( po zahtevu  IP54 )
 • Ormani se montiraju na plastična postolja ali je moguća i montaža na postojeća betonska postolja

RAZDELNICI VS83 MODULAR
Glavni razdelnici ( MDF ) prilagodljivi svakom prostoru

Priključne i rastavne letvice  10 X 2, 8 X 3 ( 6 X 4 )

Velika pouzdanost i komfornost pri radu

Primenljivi u svim ravnima mreže

Osnovni tipovi: STOJEĆI, ZIDNI I SAMOSTOJEĆI

Noseća konstrukcija omogućava organizovano i komforno vođenje kablova

Pomoćna oprema omogućava maksimalno organizovano vođenje ranžir žice

Mogućnost montaže razdelnika na staru noseću konstrukciju pomoću adaptivnih elemenata

 

LETVICE VS83  MODULAR
Idealne za glavne razdelnike velikog kapaciteta

 • IDC tehnologija ožičavanja omogućava uštedu prostora
 • Izrađuju se u varijantama 10 X 2, 8 X 3, 6 X 4
 • Dvostruki kkontakti na ranžirnoj strani
 • Primenljivost za sve tipove razdelnika
 • Integrisane funkcije ožičenja i odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i dug radni vek zahvaljujući izuzetnom kvalitetu kontakata
 • Integrisana prenaponska zaštita sa zadnje strane omogućava testiranje i merenje bez prekidanja linije
 • Kompleksna zaštita ( prenaponska i prekostrujna ) sa prednje strane

 

RAZDELNICI VS KOMPAKT
Veliki kapacitet na malom prostoru

 • Letvice  10 X 2, 16 X 2, 20 X 2 i 25 X 2
 • Prilagodljivi svakom raspoloživom prostoru
 • Primenljivi u svim ravnima mreže
 • Osnovni tipovi: STOJEĆI, ZIDNI I SAMOSTOJEĆI
 • Velika gustina pakovanja
 • Noseća konstrukcija omogućava smeštaj kablova i vođenje ranžir žice
 • Noseći elementi primenljivi na starim konstrukcijama razdelnika, gde se na istom prostoru dobija dvostruko veći kapacitet

LETVICE VS KOMPAKT
Omogućava veliku uštedu i maksimalno iskorišćenje prostora

 • IDC tehnologija ožičavanja
 • Izrađuju se u varijantama 2×2, 8×2, 10×2, 16×2, 20×2 i 25×2
 • Binarno i dekadno razbrajanje
 • Ekonomično proširenje postojećih razdelničkih sistema
 • Integrisana funkcija odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i duži radni vek zahvaljujući pozlaćenim rastavnim kontaktima
 • Testiranje, ispitivanje i merenje bez skidanja žice

 

RAZDELNICI VS92 STANDARD
Male dimenzije a velika komfornost u radu

 • Priključne i rastavne letvice  10 X 2 i 8 X 2
 • Manje dimenzije u odnosu na sistem VS83 modular omogućavaju  uštedu u prostoru
 • Apsolutna kompatibilnost sa sistemom VS83 modular što se tiče dimenzija kontakata pa samim tim i pribora za ispitivanje i priključenje
 • Osnovni tipovi: ZIDNI i SAMOSTOJEĆI
 • Prilagodljivi svakom raspoloživom prostoru
 • Primenljivi u svim ravnima mreže
 • Pomoćna oprema omogućava maksimalno organizovano vođenje ranžir žice
 • Mogućnost montaže razdelnika na bilo koju noseću konstrukciju pomoću adaptivnih elemenata

 

LETVICE VS92 STANDARD
Pogodne za sve tipove razdelnika manjeg kapaciteta

 • IDC tehnologija ožičavanja omogućava uštedu prostora
 • Izrađuje se u varijantama 10×2, 8×2 i 2×2
 • Dvostruki kontakt na ranžirnoj strani
 • Integrisane funkcije ožičenja i odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i dug radni vek zahvaljujući izuzetnom kvalitetu kontakata
 • Integrisana prenaponska zaštita sa zadnje strane omogućava testiranje i merenje bez prekidanja linije
 • Opremljene zaštitnim komponentama omogućavaju permanentnu zaštitu osoblja i opreme

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

DKTS 20A

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Modularna arhitektura
Distribuirano upravljanje
Primena modernih tehnika i tehnologija
Fleksibilan sistem:

 • lako i ekonomično dimenzionisanje kapaciteta,
 • izmene karakteristika centrale u mreži,
 • otvorenost za razvoj novih tehnologija, Pouzdanost:
 • dupliranje centralnih blokova sistema
 • savremeno rešenje nadgledanja i održavanja Efikasna eksploatacija sistema:
 • funkcije održavanja (otkrivanje, dijagnostika i otklanjanje grešaka)
 • funkcije administracije (prikupljanje i skladištenje podataka o tarifi, saobraćaju, greškama…)

FAMILIJA DKTS20A CENTRALA

 • DKTS 21A – krajnja centrala (max 512 pretplatnika i 60 prenosni.
 • DKTS 22A – krajnja ili čvorna centrala (max 32 periferijska bloka, tj. Max 4000 pretplatnika ili 930 prenosnika)
 • DKTS 23A – krajnja ili čvorna centrala (max 64 periferijska bloka, tj. max 8000 pretplatnika ili 1890 prenosnika
 • UUB 20A – udaljeni učesnički blok
 • IS – izdvojeni stepen (max 4 učesnička bloka tj.max 512 pretplatnika koji su sa centralom povezani preko dve IUUB4 ploče i gde postoji lokalna komutacija za uspostavljene veze

PODRUČIJA PRIMENE:

 • krajnja ATC
 • čvorna ATC
 • kombinovana ATC
 • tandem ATC

OSNOVNI MODULI

Centralni blokovi:

 • Blok baze podataka (BB) – sadrži bazu podataka centrale,
 • Distributivni blok (DB) – omogućuje medjuprocesorsku komunikaciju,
 • Komutacioni blok (KB) – realizuje funkcije uspostavljanja i raskidanja govornih puteva,
 • Administrativni blok (AB) -realizuje funkcije nadzora i održavanja sistema,
 • Periferijski blokovi:
 • Učesnički blok (UB) – priključivanje pretplatničkih uređaja na centralu,
 • Digitalni prenosnički blok (DPB) – veza sa drugim komutacionim sistemima,
 • Udaljeni učesnički blok (UUB) – ima istu ulogu kao UB, samo je fizički udaljen od centrale i spregnut je sa njom preko IUUB,
 • Interfejs udaljenog učesničkog bloka (IUUB).

DKTS 30

Sistem DKTS 30 je treća generacija familije javnih digitalnih telefonskih centrala DKTS. Sledeći arhitekturu i iskustva eksploatacije prethodnih generacija sistema DKTS, DKTS30 donosi nove funkcije, karakteristike i kapacitete.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Povećanje kapaciteta centrale
 • Sve bitne funkcije i blokovi duplirane su na nivou štampanih ploča;
 • ISDN tehnologija pristupa (Bazni i Primarni pristup);
 • Digitalni dvojnički adapter (varijacija ISDN NT završetka);
 • Signalizacija po zajedničkom kanalu SSN7;
 • Novi način udaljavanja blokova (max 1408 pretplatnika sa lokalnom komutacijom za uspostavljene veze);
 • Nove usluge (govorna pošta i identifikacija dolaznog poziva);
 • Integrisani pristup internetu (za pretplatnike koji Internetu pristupaju preko modema)
 • ADSL širokopojasni pristup internetu

OSNOVNI MODULI

Centralni modul:

 • komutacija govora,
 • obezbeđivanje međuprocesorske komunikacije,
 • sinhronizacija,
 • generisanje taktova i govornih informacija
 • omogućavanje nadgledanja rada periferijskih blokova.
 • Administracioni modul:
 • održavanje i nadzor sistema
 • ostvarivanje funkcija baze podataka
 • ostvarivanje interfejsa sa operaterom i centrom za nadzor.

Periferijski modul:
Učesnički blok (UB)- priključivanje pretplatničkih uređaja

 • podržava 352 analogna učesnika,
 • podržava 176 baznih ISDN učesnika,
 • broj učesnika se menja ako je u pitanju kombinovani UB i zavisi od saobraćaja,
 • 60 PCM kanala za spregu sa komutacijom (koncentracija ~4:1),
 • jedan blok učesnika u jednom redu, do 1760 analognih učesnika u jednom ormanu.
 • Prenosnički blok (DP4) – veza sa drugim komutacionim sistemima:
 • 120 digitalnih prenosnika na jednoj ploči
 • 120 PCM kanala za spregu sa komutacijom

2008. – Izveštaj za akcionare

2007. – Izveštaj za akcionare

2006. – Izveštaj za akcionare

Zvanični sajt Pupin Telecom AD