Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF)

KABLOVSKI RAZDELNICI ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU

Spajanje kablova u elastičnom sistemu pretplatničke mreže

 • Mogućnost smeštaja letvica VS kompakt, VS standard i VS modular
 • Više varijanti veličina ormana i tipova letvica omogućava racionalno iskorišćenje prostora
 • Ormani su izrađeni od poliestera ojačanog staklenim vlaknima
 • Samogasivost V-0 prema standardu UL -94
 • Visoka otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare
 • Indeks zaštite ormana IP44 ( po zahtevu  IP54 )
 • Ormani se montiraju na plastična postolja ali je moguća i montaža na postojeća betonska postolja

RAZDELNICI VS83 MODULAR
Glavni razdelnici ( MDF ) prilagodljivi svakom prostoru

Priključne i rastavne letvice  10 X 2, 8 X 3 ( 6 X 4 )

Velika pouzdanost i komfornost pri radu

Primenljivi u svim ravnima mreže

Osnovni tipovi: STOJEĆI, ZIDNI I SAMOSTOJEĆI

Noseća konstrukcija omogućava organizovano i komforno vođenje kablova

Pomoćna oprema omogućava maksimalno organizovano vođenje ranžir žice

Mogućnost montaže razdelnika na staru noseću konstrukciju pomoću adaptivnih elemenata

 

LETVICE VS83  MODULAR
Idealne za glavne razdelnike velikog kapaciteta

 • IDC tehnologija ožičavanja omogućava uštedu prostora
 • Izrađuju se u varijantama 10 X 2, 8 X 3, 6 X 4
 • Dvostruki kkontakti na ranžirnoj strani
 • Primenljivost za sve tipove razdelnika
 • Integrisane funkcije ožičenja i odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i dug radni vek zahvaljujući izuzetnom kvalitetu kontakata
 • Integrisana prenaponska zaštita sa zadnje strane omogućava testiranje i merenje bez prekidanja linije
 • Kompleksna zaštita ( prenaponska i prekostrujna ) sa prednje strane

 

RAZDELNICI VS KOMPAKT
Veliki kapacitet na malom prostoru

 • Letvice  10 X 2, 16 X 2, 20 X 2 i 25 X 2
 • Prilagodljivi svakom raspoloživom prostoru
 • Primenljivi u svim ravnima mreže
 • Osnovni tipovi: STOJEĆI, ZIDNI I SAMOSTOJEĆI
 • Velika gustina pakovanja
 • Noseća konstrukcija omogućava smeštaj kablova i vođenje ranžir žice
 • Noseći elementi primenljivi na starim konstrukcijama razdelnika, gde se na istom prostoru dobija dvostruko veći kapacitet

LETVICE VS KOMPAKT
Omogućava veliku uštedu i maksimalno iskorišćenje prostora

 • IDC tehnologija ožičavanja
 • Izrađuju se u varijantama 2×2, 8×2, 10×2, 16×2, 20×2 i 25×2
 • Binarno i dekadno razbrajanje
 • Ekonomično proširenje postojećih razdelničkih sistema
 • Integrisana funkcija odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i duži radni vek zahvaljujući pozlaćenim rastavnim kontaktima
 • Testiranje, ispitivanje i merenje bez skidanja žice

 

RAZDELNICI VS92 STANDARD
Male dimenzije a velika komfornost u radu

 • Priključne i rastavne letvice  10 X 2 i 8 X 2
 • Manje dimenzije u odnosu na sistem VS83 modular omogućavaju  uštedu u prostoru
 • Apsolutna kompatibilnost sa sistemom VS83 modular što se tiče dimenzija kontakata pa samim tim i pribora za ispitivanje i priključenje
 • Osnovni tipovi: ZIDNI i SAMOSTOJEĆI
 • Prilagodljivi svakom raspoloživom prostoru
 • Primenljivi u svim ravnima mreže
 • Pomoćna oprema omogućava maksimalno organizovano vođenje ranžir žice
 • Mogućnost montaže razdelnika na bilo koju noseću konstrukciju pomoću adaptivnih elemenata

 

LETVICE VS92 STANDARD
Pogodne za sve tipove razdelnika manjeg kapaciteta

 • IDC tehnologija ožičavanja omogućava uštedu prostora
 • Izrađuje se u varijantama 10×2, 8×2 i 2×2
 • Dvostruki kontakt na ranžirnoj strani
 • Integrisane funkcije ožičenja i odsecanja žice
 • Visoka pouzdanost i dug radni vek zahvaljujući izuzetnom kvalitetu kontakata
 • Integrisana prenaponska zaštita sa zadnje strane omogućava testiranje i merenje bez prekidanja linije
 • Opremljene zaštitnim komponentama omogućavaju permanentnu zaštitu osoblja i opreme

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

DKTS 20A

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Modularna arhitektura
Distribuirano upravljanje
Primena modernih tehnika i tehnologija
Fleksibilan sistem:

 • lako i ekonomično dimenzionisanje kapaciteta,
 • izmene karakteristika centrale u mreži,
 • otvorenost za razvoj novih tehnologija, Pouzdanost:
 • dupliranje centralnih blokova sistema
 • savremeno rešenje nadgledanja i održavanja Efikasna eksploatacija sistema:
 • funkcije održavanja (otkrivanje, dijagnostika i otklanjanje grešaka)
 • funkcije administracije (prikupljanje i skladištenje podataka o tarifi, saobraćaju, greškama…)

FAMILIJA DKTS20A CENTRALA

 • DKTS 21A – krajnja centrala (max 512 pretplatnika i 60 prenosni.
 • DKTS 22A – krajnja ili čvorna centrala (max 32 periferijska bloka, tj. Max 4000 pretplatnika ili 930 prenosnika)
 • DKTS 23A – krajnja ili čvorna centrala (max 64 periferijska bloka, tj. max 8000 pretplatnika ili 1890 prenosnika
 • UUB 20A – udaljeni učesnički blok
 • IS – izdvojeni stepen (max 4 učesnička bloka tj.max 512 pretplatnika koji su sa centralom povezani preko dve IUUB4 ploče i gde postoji lokalna komutacija za uspostavljene veze

PODRUČIJA PRIMENE:

 • krajnja ATC
 • čvorna ATC
 • kombinovana ATC
 • tandem ATC

OSNOVNI MODULI

Centralni blokovi:

 • Blok baze podataka (BB) – sadrži bazu podataka centrale,
 • Distributivni blok (DB) – omogućuje medjuprocesorsku komunikaciju,
 • Komutacioni blok (KB) – realizuje funkcije uspostavljanja i raskidanja govornih puteva,
 • Administrativni blok (AB) -realizuje funkcije nadzora i održavanja sistema,
 • Periferijski blokovi:
 • Učesnički blok (UB) – priključivanje pretplatničkih uređaja na centralu,
 • Digitalni prenosnički blok (DPB) – veza sa drugim komutacionim sistemima,
 • Udaljeni učesnički blok (UUB) – ima istu ulogu kao UB, samo je fizički udaljen od centrale i spregnut je sa njom preko IUUB,
 • Interfejs udaljenog učesničkog bloka (IUUB).

DKTS 30

Sistem DKTS 30 je treća generacija familije javnih digitalnih telefonskih centrala DKTS. Sledeći arhitekturu i iskustva eksploatacije prethodnih generacija sistema DKTS, DKTS30 donosi nove funkcije, karakteristike i kapacitete.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Povećanje kapaciteta centrale
 • Sve bitne funkcije i blokovi duplirane su na nivou štampanih ploča;
 • ISDN tehnologija pristupa (Bazni i Primarni pristup);
 • Digitalni dvojnički adapter (varijacija ISDN NT završetka);
 • Signalizacija po zajedničkom kanalu SSN7;
 • Novi način udaljavanja blokova (max 1408 pretplatnika sa lokalnom komutacijom za uspostavljene veze);
 • Nove usluge (govorna pošta i identifikacija dolaznog poziva);
 • Integrisani pristup internetu (za pretplatnike koji Internetu pristupaju preko modema)
 • ADSL širokopojasni pristup internetu

OSNOVNI MODULI

Centralni modul:

 • komutacija govora,
 • obezbeđivanje međuprocesorske komunikacije,
 • sinhronizacija,
 • generisanje taktova i govornih informacija
 • omogućavanje nadgledanja rada periferijskih blokova.
 • Administracioni modul:
 • održavanje i nadzor sistema
 • ostvarivanje funkcija baze podataka
 • ostvarivanje interfejsa sa operaterom i centrom za nadzor.

Periferijski modul:
Učesnički blok (UB)- priključivanje pretplatničkih uređaja

 • podržava 352 analogna učesnika,
 • podržava 176 baznih ISDN učesnika,
 • broj učesnika se menja ako je u pitanju kombinovani UB i zavisi od saobraćaja,
 • 60 PCM kanala za spregu sa komutacijom (koncentracija ~4:1),
 • jedan blok učesnika u jednom redu, do 1760 analognih učesnika u jednom ormanu.
 • Prenosnički blok (DP4) – veza sa drugim komutacionim sistemima:
 • 120 digitalnih prenosnika na jednoj ploči
 • 120 PCM kanala za spregu sa komutacijom

2008. – Izveštaj za akcionare

2007. – Izveštaj za akcionare

2006. – Izveštaj za akcionare

Zvanični sajt Pupin Telecom AD