Slideshow shadow
autor pntelcm

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

april 21, 2010 u rubrici Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) autor pntelcm

DKTS 20A Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala. OSNOVNE KARAKTERISTIKE Modularna arhitektura
pročitaj više

autor pntelcm

2008. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2009 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Konsolidovani izveštaj revizora 2008.. – 2008 Izvestaj konsolidovani nezavisnog revizora Izvod iz izveštaja o poslovanju za 2008. godinu – 2008 Izvod iz fin. izvestaja PUPIN TELECOM AD Konsolidovani bilans uspeha 2008. – 2008 Konsolidovani
pročitaj više

autor pntelcm

2007. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2008 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu – 2007 Izvestaj o poslovanju Konsolidovani bilans uspeha 2007. – 2007 K_BILANS USPEHA Tok gotovine konsolidovan 2007. – 2007 K_CASH FLOW Konsolidovani izveštaj revizora 2007. godine – 2007 K_IZVESTAJ REVIZORA Konsolidovani
pročitaj više

autor pntelcm

2006. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2007 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Izveštaj o tokovima gotovine 2006. – 2006 Tokovi gotovine Statistički aneks 2006. – 2006 Stat anex Izveštaj o promenamana kapitalu 2006. – 2006 Promene na kapitalu Odluka o razvrstavanju 2006. – 2006 Odluka Bilans
pročitaj više

autor pntelcm

2005. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2006 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Bilans uspeha AD  2005. – 2005 Bilans uspeha Bilans stanja AD 2005. – 2005 balance sheet ad Statistički aneks 2005. – 2005 Statisticki aneks Konsolidovani bilans stanja 2005. – 2005 consolidated balance sheet Izveštaj
pročitaj više

autor pntelcm

2004. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2005 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Statistički aneks 2004. – 2004 Satisticki Aneks Bilans uspeha 2004. – 2004 Bilans Uspeha Bilans stanja 2004. – 2004 Bilans Stanja Izveštaj o poslovanju 2004. –  2004 izvestaj o poslovanju Izveštaj revizora za
pročitaj više