Slideshow shadow
autor pntelcm

xDSL LE Spliteri za MDF

april 21, 2010 u rubrici xDSL LE Spliteri za MDF autor pntelcm

JEDNOPARIČNI ADSL2+ POTS SPLITERI xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS 83-00(01) xDSL LE Spliter 1×2 je oznaka serije jednoparičnih xDSL splitera za razdelničke sisteme, proizvedena i testirana u Pupin Telecomu
pročitaj više

autor pntelcm

Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF)

april 21, 2010 u rubrici Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF) autor pntelcm

KABLOVSKI RAZDELNICI ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU Spajanje kablova u elastičnom sistemu pretplatničke mreže Mogućnost smeštaja letvica VS kompakt, VS standard i VS modular Više varijanti veličina ormana i tipova letvica omogućava
pročitaj više

autor pntelcm

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

april 21, 2010 u rubrici Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) autor pntelcm

DKTS 20A Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala. OSNOVNE KARAKTERISTIKE Modularna arhitektura
pročitaj više

autor pntelcm

2008. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2009 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Konsolidovani izveštaj revizora 2008.. – 2008 Izvestaj konsolidovani nezavisnog revizora Izvod iz izveštaja o poslovanju za 2008. godinu – 2008 Izvod iz fin. izvestaja PUPIN TELECOM AD Konsolidovani bilans uspeha 2008. – 2008 Konsolidovani
pročitaj više

autor pntelcm

2007. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2008 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu – 2007 Izvestaj o poslovanju Konsolidovani bilans uspeha 2007. – 2007 K_BILANS USPEHA Tok gotovine konsolidovan 2007. – 2007 K_CASH FLOW Konsolidovani izveštaj revizora 2007. godine – 2007 K_IZVESTAJ REVIZORA Konsolidovani
pročitaj više

autor pntelcm

2006. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2007 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Izveštaj o tokovima gotovine 2006. – 2006 Tokovi gotovine Statistički aneks 2006. – 2006 Stat anex Izveštaj o promenamana kapitalu 2006. – 2006 Promene na kapitalu Odluka o razvrstavanju 2006. – 2006 Odluka Bilans
pročitaj više