Slideshow shadow
autor pntelcm

Izgradnja pristupnih TT mreža

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja pristupnih TT mreža autor pntelcm

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo. IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA: Pozicioniranje gradilišta; Određivanje mesta skladišta;
pročitaj više

autor pntelcm

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema autor pntelcm

KDS KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa
pročitaj više

autor pntelcm

Izrada projekata

april 21, 2010 u rubrici Izrada projekta autor pntelcm

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata: Idejni projekat Studija opravdanosti Glavni projekat Izvođački projekat Projekat izvedenog stanja Tehnička kontrola glavnog projekta PUPIN
pročitaj više

autor pntelcm

Ispravljački sistemi i akumulatori

april 21, 2010 u rubrici Ispravljački sistemi i akumulatori autor pntelcm

Ispravljački sistemi Akumulatori (Sonnensschein, Exide, Braga Moro, Leox Batteries)

autor pntelcm

MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji

april 21, 2010 u rubrici MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji autor pntelcm

MPU je Multifunkcionalni Pristupni uređaj kapaciteta do 512 korisinika. Omogućava konekciju krajnjih korisnika na javnu digitalnu telefonsku centralu bilo kog proizvođača. Podržava protokol V5.2. Instalira na mestu razdvajanja distributivne mreže
pročitaj više

autor pntelcm

Osiguranje i prenaponska zaštita linija

april 21, 2010 u rubrici Osiguranje i prenaponska zaštita linija autor pntelcm

  RAZDELNICI VS83 MODULAR – PRENAPONSKA ZAŠTITA Obezbeđuje pouzdanu prenaponsku zaštitu osoblja i opreme Osigurački moduli različitih nivoa zaštite Jednostepena i fina dvostepena prenaponska zaštita Osigurački moduli sa dvopolnim gasnim
pročitaj više