Slideshow shadow
autor pntelcm

DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi

april 22, 2010 u rubrici DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi autor pntelcm

Kompaktni GSM/GPRS modemi za različite tipove bežičnih aplikacija: Povezivanje uređaja serijskim / USB portom sa GPRS mrežom; Omogućava pristup internetu sa lokacija na kojim nema telefonske mreže; Umrežene kamere; Sistemi
pročitaj više

autor pntelcm

DKTSky3xx – GPRS terminali za očitavanje fiskalnih kasa

april 22, 2010 u rubrici DKTSky3xx – GPRS terminali za očitavanje fiskalnih kasa autor pntelcm

DKTSky 310 Kompaktan GSM/GPRS uređaj namenjen za povezivanje fiskalnih kasa sa FTP serverom Poreske uprave, umreženim kamerama  i sistemima obezbeđenja. MOGUĆNOSTI Četiri opsega E-GSM 850/900/1800/1900 Mhz; GPRS: multislot klase 10; 
pročitaj više

autor pntelcm

Održavanje i tehnička podrška

april 22, 2010 u rubrici Održavanje i tehnička podrška autor pntelcm

Održavanje, odnosno tehnička podrška objektima u eksploataciji  (telekomunikacioni sistemi i mreže) vrši se po principu 24/7 Tehnička podrška obuhvata: Redovan preventivni pregled Servisno održavanje alarmnih stanja Nadzor sa udaljene lokacije
pročitaj više

autor pntelcm

Strukturno kabliranje

april 21, 2010 u rubrici Strukturno kabliranje autor pntelcm

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablova (žičanih i optičkih), mrežnog sastava višestruke namene izvedenih kao jedinstveni sistem ili kao više podsistema u jednom ili više objekata sa mogućnošću povezivanja u zajedničku
pročitaj više

autor pntelcm

Izgradnja pristupnih TT mreža

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja pristupnih TT mreža autor pntelcm

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo. IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA: Pozicioniranje gradilišta; Određivanje mesta skladišta;
pročitaj više

autor pntelcm

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema autor pntelcm

KDS KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa
pročitaj više