Slideshow shadow
autor pntelcm

MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji

april 21, 2010 u rubrici MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji autor pntelcm

MPU je Multifunkcionalni Pristupni uređaj kapaciteta do 512 korisinika. Omogućava konekciju krajnjih korisnika na javnu digitalnu telefonsku centralu bilo kog proizvođača. Podržava protokol V5.2. Instalira na mestu razdvajanja distributivne mreže
pročitaj više

autor pntelcm

Osiguranje i prenaponska zaštita linija

april 21, 2010 u rubrici Osiguranje i prenaponska zaštita linija autor pntelcm

  RAZDELNICI VS83 MODULAR – PRENAPONSKA ZAŠTITA Obezbeđuje pouzdanu prenaponsku zaštitu osoblja i opreme Osigurački moduli različitih nivoa zaštite Jednostepena i fina dvostepena prenaponska zaštita Osigurački moduli sa dvopolnim gasnim
pročitaj više

autor pntelcm

xDSL LE Spliteri za MDF

april 21, 2010 u rubrici xDSL LE Spliteri za MDF autor pntelcm

JEDNOPARIČNI ADSL2+ POTS SPLITERI xDSL LE Spliter 1×2 ADSL/POTS VS 83-00(01) xDSL LE Spliter 1×2 je oznaka serije jednoparičnih xDSL splitera za razdelničke sisteme, proizvedena i testirana u Pupin Telecomu
pročitaj više

autor pntelcm

Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF)

april 21, 2010 u rubrici Razdelnički sistemi za bakarne vodove (MDF, IDF) autor pntelcm

KABLOVSKI RAZDELNICI ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU Spajanje kablova u elastičnom sistemu pretplatničke mreže Mogućnost smeštaja letvica VS kompakt, VS standard i VS modular Više varijanti veličina ormana i tipova letvica omogućava
pročitaj više

autor pntelcm

Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS)

april 21, 2010 u rubrici Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) autor pntelcm

DKTS 20A Digitalni Komutacioni Telefonski Sistem (DKTS) je familija javnih, digitalnih telefonskih centrala savremene tehnologije i organizacije. DKTS 20A je unapređena verzija druge generacije DKTS centrala. OSNOVNE KARAKTERISTIKE Modularna arhitektura
pročitaj više

autor pntelcm

2008. – Izveštaj za akcionare

april 22, 2009 u rubrici Arhiva izveštaja autor pntelcm

Konsolidovani izveštaj revizora 2008.. – 2008 Izvestaj konsolidovani nezavisnog revizora Izvod iz izveštaja o poslovanju za 2008. godinu – 2008 Izvod iz fin. izvestaja PUPIN TELECOM AD Konsolidovani bilans uspeha 2008. – 2008 Konsolidovani
pročitaj više