Slideshow shadow
autor pntelcm

Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

april 22, 2010 u rubrici Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju autor pntelcm

KORISTE SE ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA VOZILA, PEŠAKA, TRAMVAJA KAO I ZA SIGNALE ZA OGRANIČENjE BRZINE PREČNICI SOČIVA 210 mm I 300 mm IZVOĐENjE SA LED MODULIMA ILI SIJALICOM E27 SMANjENA
pročitaj više

autor pntelcm

Ekološki Semafor

april 22, 2010 u rubrici Ekološki Semafor autor pntelcm

Omogućava smanjenje zagađenosti vazduha i smanjenje utroška goriva Prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla Veliki uticaj na zaštitu čovekove okoline Postavlja se u dvodelnu lanternu Stepen zaštite
pročitaj više

autor pntelcm

Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

april 22, 2010 u rubrici Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom autor pntelcm

EURONADZOR Euronadzor je softver za daljinski nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja EURO S2000 Osnovna namena je: Uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima, Nadgledanje funkcionalnog stanja
pročitaj više

autor pntelcm

Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

april 22, 2010 u rubrici Govorni uređaj za slepa i slabovida lica autor pntelcm

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA
pročitaj više

autor pntelcm

KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

april 22, 2010 u rubrici KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki autor pntelcm

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku. ARHITEKTURA KONTROLNI CENTAR: komunikacioni modul
pročitaj više

autor pntelcm

RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

april 22, 2010 u rubrici RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom autor pntelcm

Sistem za daljinski nadzor i upravljanje jednom ili grupom svetiljki omogućava racionalniju i ekonomičniju eksploataciju uličnog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica i raskrsnica. Sistem je organizovan tako da se iz jednog
pročitaj više