Slideshow shadow
autor pntelcm

Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

april 22, 2010 u rubrici Govorni uređaj za slepa i slabovida lica autor pntelcm

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA
pročitaj više

autor pntelcm

KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

april 22, 2010 u rubrici KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki autor pntelcm

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku. ARHITEKTURA KONTROLNI CENTAR: komunikacioni modul
pročitaj više

autor pntelcm

RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom

april 22, 2010 u rubrici RAS – Sistem za nadzor i upravljanje svetiljkom autor pntelcm

Sistem za daljinski nadzor i upravljanje jednom ili grupom svetiljki omogućava racionalniju i ekonomičniju eksploataciju uličnog osvetljenja i osvetljenja saobraćajnica i raskrsnica. Sistem je organizovan tako da se iz jednog
pročitaj više

autor pntelcm

SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije

april 22, 2010 u rubrici SIKUB – Sistem za daljinsku kontrolu i upravljanje brojilima električne energije autor pntelcm

Osnovna namena sistema SIKUB je daljinska kontrola i upravljanje brojilima električne energije koja se koriste u elektrodistributivnoj mreži. Sistem SIKUB omogućava i upravljanje potrošnjom električne energije. Sistem je koncipiran kao
pročitaj više

autor pntelcm

APV – automatsko praćenje vozila

april 22, 2010 u rubrici APV – automatsko praćenje vozila autor pntelcm

APV (Automatsko Praćenje Vozila) je sistem koji omogućava daljinsko lociranje i satelitsko praćenje mobilnih objekata u zemlji i inostranstvu putem GPS (Global Positioning System) i GPRS/GSM (General Packet Radio Service) tehnologije.
pročitaj više

autor pntelcm

DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi

april 22, 2010 u rubrici DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi autor pntelcm

Kompaktni GSM/GPRS modemi za različite tipove bežičnih aplikacija: Povezivanje uređaja serijskim / USB portom sa GPRS mrežom; Omogućava pristup internetu sa lokacija na kojim nema telefonske mreže; Umrežene kamere; Sistemi
pročitaj više