Slideshow shadow
autor pntelcm

Kabineti i ormani za spoljašnju i unutrašnju montažu

april 22, 2010 u rubrici Kabineti i ormani autor pntelcm

ORMANI KDS ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema više informacija možete naći  ovde Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT Više
pročitaj više

autor pntelcm

Završna optička kutija

april 22, 2010 u rubrici Završna optička kutija autor pntelcm

Optički razdelnik manjeg kapaciteta Kapacitet od 6 do 24 vlakna  ( 6, 12, 18, 24 ) Mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta Koristi se za unutrašnju montažu na zid Spajanje kablova (
pročitaj više

autor pntelcm

Semaforski Kontroleri

april 22, 2010 u rubrici Semaforski Kontroleri autor pntelcm

UREĐAJ ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA EUROKONTROLER S2000 Koristi se kao individualni kontroler, koordinator u zelenom talasu ili kao kontroler u sistemu zonskog ili centralnog upravljanja. Osnovne karakteristike: Primena za semaforizaciju novih ili
pročitaj više

autor pntelcm

Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju

april 22, 2010 u rubrici Lanterne (Semafori) za uličnu signalizaciju autor pntelcm

KORISTE SE ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA VOZILA, PEŠAKA, TRAMVAJA KAO I ZA SIGNALE ZA OGRANIČENjE BRZINE PREČNICI SOČIVA 210 mm I 300 mm IZVOĐENjE SA LED MODULIMA ILI SIJALICOM E27 SMANjENA
pročitaj više

autor pntelcm

Ekološki Semafor

april 22, 2010 u rubrici Ekološki Semafor autor pntelcm

Omogućava smanjenje zagađenosti vazduha i smanjenje utroška goriva Prikazuje trajanje crvenog svetla do trenutka uključivanja zelenog svetla Veliki uticaj na zaštitu čovekove okoline Postavlja se u dvodelnu lanternu Stepen zaštite
pročitaj više

autor pntelcm

Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom

april 22, 2010 u rubrici Nadzor i upravljanje semaforskom signalizacijom autor pntelcm

EURONADZOR Euronadzor je softver za daljinski nadzor i upravljanje uređajima za regulaciju saobraćaja EURO S2000 Osnovna namena je: Uspostavljanje daljinske kontrole i upravljačkih funkcija nad saobraćajnim kontrolerima, Nadgledanje funkcionalnog stanja
pročitaj više