Arhive kategorija: Vesti

SUD DONEO REŠENJE O USVAJANJU UPPR

(05.06.2015.) Privredni sud u Beogradu, dana 25.05.2015. godine, na ročištu za Glavnu raspravu, doneo je rešenje kojim se potvrđuje usvajanje Unapred pripemljenog plana reorganizacije PUPIN TELECOM a.d. od 03.04.2015. godine, sa dopunom od 06.05. 2015 godine.

Rešenje (prva i poslednja strana) možete preuzeti ovde.

Kompanija PUPIN TELECOM a.d. se zahvaljuje svim svojim poveriocima i zaposlenima koji su joj ukazali poverenje i podržali Unapred pripremljeni plan reorganizacije glasanjem za njegovo usvajanje.

XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(29.05.2015.)

Poštovani akcionari,
Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. održaće se 30.06.2015.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.
Dokumenta koja prate održavanje XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA možete preuzeti na linkovima koji se nalaze dole:

1. Saziv za XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA – 30. 06. 2015.
2. Predlog dnevnog reda
3. Izvod iz Zapisnika XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
4. Finansijski izveštaj za 2014
5. Izveštaj nezavisnog revizora
6. Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2014
7. Obaveštenje o pravima akcionara
8. Punomoćje – formular
9. Formular za pismeno glasanje