Slideshow shadow

Menadžment

Nadzorni odbor

  • Prof. dr Zoran Đerković, predsednik Nadzornog odbora
  • Milisav Firulović, član Nadzornog odbora
  • Dejan Đuričić, član Nadzornog odbora
  • Zvonimir Janković, član Nadzornog odbora

Izvršni odbor

  • mr Dejan Ilić, dipl.maš.inž., generalni direktor
  • Vladimir Lazović, dipl.inž.el., izvršni direktor