Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 26.06.2018

jun 28, 2018 u rubrici Vesti autor pntelcm

(28.06.2018)                         Poštovani akcionari,

Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 26.06.2018. godine.

 

Izveštaj o bitnom događaju (održanoj ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara)