Kvalitet

Pupin Telecom AD je u svoju poslovnu politiku ugradio sve elemente upravljanja kvalitetom, od upravljanja organizacjom do upravljanja kvalitetom proizvoda