PONOVLJENA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.god.

septembar 6, 2017 u rubrici Vesti autor pntelcm

(06.09.2017.)   Poštovani akcionari, ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 19.09.2017.godine.

 

 

 

Poštovani akcionari,

Ponovljena GODIŠNJA SEDNICA Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 19.09.2017. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u13,00 časova.

Dokumenta koja prate održavanje Skupštine akcionara možete preuzeti na linkovima u nastavku:

1.  Poziv za godišnju sednicu skupštine akcionara 19.09.2017

2.  Obaveštenje o pravima akcionara

3.  Predlog odluka Skupštine akcionara

4.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2015. godinu

5.  Godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2016. godinu.doc

6.  Izveštaj revizora za 2015.god

7.  Izveštaj revizora za 2016.god

8.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014

9.  Izveštaj revizora konsolidovani za 2014 – napomene

10.Izveštaj revizora konsolidovani za 2015.god

11.Izveštaj revizora konsolidovani za 2016

12.Poslovnik o radu skupštine

13.Punomoćje za ponovljenu SKUPSTINU 2017.god

14.Formular za pismeno glasanje – ponovljena sednica skupštine 2017

15.Predlog odluke za izbor revizora 2017