IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.god.

septembar 6, 2017 u rubrici Vesti autor pntelcm

(06.09.2017.)  Poštovani akcionari, izveštaj sa GODIŠNJE SEDNICE Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD možete pogledati ovde:

 

IZVESTAJ SA GODISNJE SKUPSTINE AKCIONARA