Izveštaj sa VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.

(15.09.2016.)

Poštovani akcionari,

Vanredna sednica Skupština akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd, Batajnički put br.23, zakazana za 15.09.2016. godine u 12h, u sali „Milutin Milankovi6″ nije održana zbog nedostatka kvoruma za glasanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.