Ponovljena XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(01.07.2015.)

Poštovani akcionari,
S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je ponovljena Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. za četvrtak 16.07.2015 .godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“,  sa početkom u 15,00 časova.