Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 14.09.2018

septembar 17, 2018 u rubrici Vesti autor pntelcm

(17.09.2018)                         Poštovani akcionari,

Godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održana je 14.09.2018. godine. Ponovljena sednica Skupštine akcionara održaće se 02.10.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “ Milutin Milanković“, sa početkom u12,00 časova.

 

Na sledećem linku možete videti izveštaj o bitnom događaju:

Izveštaj o bitnom događaju