Kabineti i ormani za spoljašnju i unutrašnju montažu

april 22, 2010 u rubrici Kabineti i ormani autor pntelcm

ORMANI KDS ZA SPOLjAŠNjU MONTAŽU Namenjeni su za smeštaj pasivne i aktivne opreme u HFC mrežama KDS sistema više informacija možete naći  ovde Izrađani su prema tehničkim zahtevima PTT Više
pročitaj više