Govorni uređaj za slepa i slabovida lica

april 22, 2010 u rubrici Govorni uređaj za slepa i slabovida lica autor pntelcm

NAMENjEN ZA POMOĆ U ORIJENTACIJI SLEPIH I SLABOVIDIH LICA NA SEMAFORIZOVANIM PEŠAČKIM PRELAZIMA PRUŽA INFORMACIJU O SLOBODNOM PRELAZU PREKO ULICE I NAZIVU ULICE KOJA SE PRELAZI EMITUJE GOVORNU PORUKU KOJA
pročitaj više