Semaforski Kontroleri

april 22, 2010 u rubrici Semaforski Kontroleri autor pntelcm

UREĐAJ ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA EUROKONTROLER S2000 Koristi se kao individualni kontroler, koordinator u zelenom talasu ili kao kontroler u sistemu zonskog ili centralnog upravljanja. Osnovne karakteristike: Primena za semaforizaciju novih ili
pročitaj više