DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi

april 22, 2010 u rubrici DKTSky2xx – GSM/GPRS modemi autor pntelcm

Kompaktni GSM/GPRS modemi za različite tipove bežičnih aplikacija: Povezivanje uređaja serijskim / USB portom sa GPRS mrežom; Omogućava pristup internetu sa lokacija na kojim nema telefonske mreže; Umrežene kamere; Sistemi
pročitaj više