KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki

april 22, 2010 u rubrici KOLOS – Sistem za daljinski nadzor i upravljanje linijom svetiljki autor pntelcm

Sistem KOLOS omogućava pouzdano uključenje/isključenje linija javnog osvetljenja po unapred definisanom programu rada i prikaz statusa i stanja svake linije javnog osvetljenja u svakom trenutku. ARHITEKTURA KONTROLNI CENTAR: komunikacioni modul
pročitaj više