PROCES ASEMBLIRANjA PCB

april 22, 2010 u rubrici Proces asembliranja PCB autor pntelcm

Proizvodni proces asembliranja PCB-a je projektovan za realizaciju prototipova, “O” serija, malih i malih srednjih serija višeg nivoa složenosti.To se odnosi i na ostale proizvodne procese, tako da su proizvodni
pročitaj više