Održavanje i tehnička podrška

april 22, 2010 u rubrici Održavanje i tehnička podrška autor pntelcm

Održavanje, odnosno tehnička podrška objektima u eksploataciji  (telekomunikacioni sistemi i mreže) vrši se po principu 24/7 Tehnička podrška obuhvata: Redovan preventivni pregled Servisno održavanje alarmnih stanja Nadzor sa udaljene lokacije
pročitaj više