Izrada projekata

april 21, 2010 u rubrici Izrada projekta autor pntelcm

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata: Idejni projekat Studija opravdanosti Glavni projekat Izvođački projekat Projekat izvedenog stanja Tehnička kontrola glavnog projekta PUPIN
pročitaj više