Slideshow shadow
autor pntelcm

Izgradnja pristupnih TT mreža

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja pristupnih TT mreža autor pntelcm

Za izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama, PUPIN TELECOM AD  poseduje kompletnu mehanizaciju, alat, računarsku i mernu opremu, kao i obučeno i  iskusno ljudstvo. IZVOĐENjE RADOVA OBUHVATA: Pozicioniranje gradilišta; Određivanje mesta skladišta;
pročitaj više

autor pntelcm

Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema

april 21, 2010 u rubrici Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema autor pntelcm

KDS KDS – Izgradnja i održavanje kablovsko distributivnih sistema PUPIN TELECOM AD bavi se izgradnjom Kablovskog Distributivnog Sistema u skladu sa tehničkim uslovima i standardima koje zahteva EU, a sa
pročitaj više

autor pntelcm

Izrada projekata

april 21, 2010 u rubrici Izrada projekta autor pntelcm

U okviru kompanije PUPIN TELECOM AD postoji projektno odelenje koje radi sledeće vrste projekata: Idejni projekat Studija opravdanosti Glavni projekat Izvođački projekat Projekat izvedenog stanja Tehnička kontrola glavnog projekta PUPIN
pročitaj više