MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji

april 21, 2010 u rubrici MPU – Multifunkcionalni pristupni uređaji autor pntelcm

MPU je Multifunkcionalni Pristupni uređaj kapaciteta do 512 korisinika. Omogućava konekciju krajnjih korisnika na javnu digitalnu telefonsku centralu bilo kog proizvođača. Podržava protokol V5.2. Instalira na mestu razdvajanja distributivne mreže
pročitaj više