Slideshow shadow

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za MART 2017. godine

(04.04.2017.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za MART 2017. godine.

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JANUAR 2017. godine

(16.02.2017.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za JANUAR 2017. godine.

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za DECEMBAR 2016. godine

(01.01.2017.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za DECEMBAR 2016. godine.

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za NOVEMBAR 2016. godine

(05.12.2016.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za NOVEMBAR 2016. godine.

IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za OKTOBAR 2016. godine

(01.11.2016.) Poštovani, Ovde možete pogledati IZVEŠTAJ Nezavisnog stručnog lica za OKTOBAR 2016. godine.

Izveštaj sa PONOVLJENE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA 2016. god.

(17.10.2016.) Poštovani akcionari, Ponovljena vanredna sednica Skupština akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd, Batajnički put br.23, zakazana za 15.10.2016. godine u 12h, u sali „Milutin Milankovi6″ nije održana