Slideshow shadow

Ponovljena XXIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.god.

(01.07.2015.) Poštovani akcionari, S obzirom da redovna Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. zakazana za 30.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, zakazana je ponovljena Sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. za četvrtak 16.07.2015
pročitaj više

Glasanje o usvajanju Izmenjennog korigovanog UPPR – Zakazano ročište 25. 05. 2015.

Privredni sud u Beogradu je zakazao ročište za 25.05.2015. godine u 11:00 časova, na kojem će se glasati o usvajanju Izmenjenog korigovanog unapred pripremljenog plana reorganizacije.

2014. godina – Izveštaji i obaveštenja za akcionare

Materijal Skupština 2014 – Materijal za Skupstinu 2013 Obaveštenje Prava Akcionara 2014 – 2ObavestenjePravaAkcionara2014 Pismeno Glasanje Formular 2014 -3PismenoGlasanjeFormular2014 Punomoćje Skupština 2014 – 4PunomocjeSkupstina2014 Apr Doc 20140415 -AprDoc20140415 Godišnji Izveštaj 2013 -GodisnjiIzvestaj2013 Imputernicire
pročitaj više

Bogata istorija

Uvek u skladu sa zahtevima i potrebama, Pupin je pratio i aktivno učestvovao u razvoju elektronike i tehnologije u svetu

Iskustvo

Ogromno iskustvo i stručnost zaposlenih osiguravaju kvalitet usluga i proizvoda

Kvalitet

Pupin Telecom AD je u svoju poslovnu politiku ugradio sve elemente upravljanja kvalitetom, od upravljanja organizacjom do upravljanja kvalitetom proizvoda