Slideshow shadow

Poziv akcionarima

Poštovani akcionari, Kao što Vam je poznato Nadzorni odbor ove Kompanije, po članu 40. Statuta ima pet članova. Trenuto Nadzorni odbor broji tri člana i to: 1. Zvonimir Janković, dipl.ekonomista,
pročitaj više

IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD dana 26. 11.2018. godine

IZVESTAJ SA PONOVLJ.SKUPSTINE AKCIONARA 26.11.2018

Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(16.11.2018.) Poštovani akcionari, Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 26.11.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “
pročitaj više

Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 09.11.2018

(13.11.2018) Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara za 2018.g. održana je 09.11.2018. Izveštaj o bitnom događaju možete pogledati na linku dole.   Izveštaj o bitnom događaju

Ponovljena godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA za 2018.god.

(08.10.2018.) Poštovani akcionari, Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD održaće se 09.11.2018. godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali “
pročitaj više

Izveštaj sa ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara održane 02.10.2018

(05.10.2018) Ponovljena godišnja sednica Skupštine akcionara za 2018.g. održana je 02.10.2018. Izveštaj o bitnom događaju možete pogledati na linku dole.   Izveštaj o bitnom događaju